Pořádáme

Festival Paseka

Na konci prázdnin pořádáme Festival Paseka - festival nepopulární hudby, malých divadel a dalších veselých zábav.

Semínkovna

Stálé místo pro sdílení semínek.

Knihotoč

Výměna skvělého čtiva.

Sbírka pro Moment

Sbírka šatstva pro Moment, probíhá 4x ročně.

Blešák

Pořádáme dvakrát do roka

Slavnosti pro veřejnost

Pořádáme dvakrát čtyřikrát ročně.